V souladu s certifikací BREEAM je projekt protkán řadou zelených a modrých technologií a prvků. Své místo zde najdou tzv. terénní průlehy, které spolu s podzemními akumulačními nádržemi pomohou zadržovat dešťovou vodu v lokalitě. Ta může být využita například na zalévání společné zeleně kolem domů. Zdejší biodiverzitu podpoří broukoviště, úkryty pro čmeláky nebo třeba zídky pro obojživelníky.

Čas strávený venku navíc oživí několik dětských hřišť, cyklostezka se stanicemi na cvičení či veřejné grily, které se v budoucnu stanou součástí areálu. Rodiče malých dětí ocení mateřskou školu, která bude postavena již v rámci první etapy.

Domy spoří o 32 % energií víc, než vyžaduje stávající legislativa.
Jsou připraveny v nízkoenergetickém standardu s průkazem energetické náročnosti budovy B – velmi úsporná, a navíc v souladu s požadavky mezinárodní certifikace BREEAM.

BREEAM:

Výsada udržitelného a zdravého bydlení od Skanska

Stavebnictví je jedním z oborů, které mají na životní prostředí zásadní vliv. Pokud chceme zachovat ekosystémy a prostor pro náš život tak, jak je známe dnes, i pro generace našich dětí, vnuků, i mnohem dál, je nutné investovat do nových, udržitelných způsobů výstavby.
Nás motivuje k projektování a výstavbě nového bydlení, které podporuje zdraví jeho obyvatel, sousedství a celé planety mezinárodní certifikace BREEAM.

Udržitelná řešení, certifikace a technologie v projektu

Voda jako cenná komodita

 • Úsporné umyvadlové, sprchové a vanové baterie a duální splachování WC sníží spotřebu vody o 25 % oproti standardní spotřebě.
 • Nádrže na dešťovou vodu zajistí dostatek vody na závlahu společných zelených ploch.
 • Systém poldrů zadrží dešťovou vodu a zajistí její přirozené zasakování.

Teplo a energie

 • Domy plní požadavky „téměř nulové budovy“, se spotřebou energií v kategorii PENB B, s potřebou energie o 32 % nižší než vyžaduje stávající legislativa.
 • Energeticky úsporné osvětlení ve společných prostorách domů i ve veřejném prostoru

Čerstvý vzduch

 • Přívod čerstvého vzduchu do bytů a odvod škodlivin zajišťuje centrální podtlakové větrání, řízené společnými střešními ventilátory.
 • Místní zeleň bude především v letních měsících lépe plnit svou funkci – pomáhat chladit a čistit vzduch.

Zdravé materiály

 • V použitých konstrukcích domů jsou zastoupeny materiály s certifikací dopadů na životní prostředí EPD („Environmental Product Declaration“).
 • Všechny dřevěné materiály jsou opatřeny certifikací FSC nebo PEFC prokazující jejich odpovědné získávání.

Úsporné odpadové hospodářství

Součástí sběrného místa nebudou jen standardní tříděné kontejnery, ale také nádoba na bioodpad.

Biodiverzita

 • Vedle původních druhů zeleně zde najdeme staré odrůdy ovocných stromů, které bývají odolnější vůči klimatickým výkyvům.
 • Množství zeleně doplní úkrytové prostory pro hmyz, drobné obratlovce nebo obojživelníky - hmyzí hotely, zídky pro ještěrky i budky pro čmeláky, na fasádách potom budky pro rorýse a netopýry.

Ekomobilita

 • Uvnitř domů jsou instalovány myčky kol a kočárků, využitelné i pro mytí domácích mazlíčků po návratu z blátivé procházky.
 • V parku budou instalovány stojany na kola.
 • V lokalitě bude vyhrazen prostor pro carsharing, tedy sdílené automobily.