Bambini litera - příležitost pro dětské literární talenty

Je určena všem žákům od 6 do 12 let, kteří mají fantazii a chuť promítnout ji do příběhů.

Čtvrtá knížka příběhů, které napíšou děti

Také jste si jako malí psali do sešitu pohádky, které pak rodiče uložili do šuplíku? Tentokrát žádný šuplík!
Ty nejlepší příběhy doprovodíme ilustracemi a vydáme je opět v knížce, která se již tradičně objevuje na předvánočním trhu.

Zapojte se, je to velmi jednoduché! Napište nám příběh
na téma 'příroda'.

Z minulých ročníků soutěže víme, že dokážete vymyslet zápletky, nad kterými se nám, dospělým, tají dech. A tak se těšíme na příběhy, v nichž se bydlí, staví či vynalézá v souladu s přírodou nebo dokonce s její pomocí. Ve kterých se za přírodu bojuje – protože o to bychom se měli snažit všichni, i v pohádkových příbězích.

Možností, jak splnit zadání, je nespočet. V roli vypravěčů se mohu představit třeba zvířátka a pohádka prozradí, proč je zebra pruhovaná. Zajímavou zápletkou může být nevhodné chování v přírodě nebo sobecký přístup k životu, kdy se lidé starají jen sami o sebe a neohlížejí se na ostatní. Anebo možná… žije u vás doma skřítek, který vám pomáhá nosit papír do sběru. Nebo víla, která odměřuje vodu ve splachovadle toalety, aby nezůstala na suchu.  Věříme, že vaši hrdinové, ať už lidé či nadpřirozené bytosti, budou bohatství Země využívat s citem a moudře. Jsme si jisti, že i letos vymyslíte spoustu příběhů plných fantazie, jak tomu bylo v minulých letech.

Pište, pište, pište…

Pohádky ve škole
Psaní pohádek zatraktivní školní hodiny češtiny – děti je mohou tvořit společně se svými spolužáky a učiteli v rámci výuky. Chceme tak rozvíjet jejich kreativitu a kultivovat jazyk, kterým se děti vyjadřují.

Pohádky doma
Další možností je, aby děti vytvořily „pohádkářský tým“ se svými rodiči nebo prarodiči, a strávily tak další společné chvíle.

Nejlepší příběhy doprovodíme ilustracemi a ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros vydáme v jedinečné knížce pohádek – od dětí pro děti, která se objeví na předvánočním knižním trhu.

Jak na to?

Než se pustíš do psaní, pozorně si přečti jednotlivé stránky a nezapomeň vyplnit a zaslat registrační formulář. 

Těšíme se na všechny vaše příběhy!

 

Bambini litera pomáháStejně jako v předchozích ročnících má letošní Bambini litera i další rozměr. Kromě toho, že dětem otevírá svět literární tvorby a upevňuje rodinné vztahy, má i přesah do oblasti charity – výtěžek z prodeje knížek každý rok věnujeme nadacím a veřejně prospěšným organizacím.

U zrodu Bambini litera stál před lety dobrý nápad, kterému jsme dali šanci. Nyní je už soutěž nedílnou a radostnou součástí naší práce. Průběh i výsledek předchozích ročníků nás přesvědčily, že má hluboký smysl. Věříme, že letos svým nadšením ´nakazíme´ i vás.

Ohlédnutí za Bambini litera


Předchozí ročníky Bambini litera byly velmi úspěšné, účast i kvalita pohádek překonaly naše očekávání. K rukám odborné poroty 1. ročníku soutěže v rce 2016 doputovalo více než tři sta příběhů a s dvacítkou nejlepších se pak mohla seznámit i veřejnost prostřednictvím První pohádkové knížky od dětí pro děti, kterou jsme vydali v roce 2016. Výtěžek z prodeje knížek dosáhl výše 93 200 korun a putoval nadaci EDA, která pomáhá rodinám pečujícím o děti se zrakovým postižením.

V roce 2017 děti vybraly nadaci Nadání a dovednosti, která pomáhá dětem z dětských domovů a pěstounských rodin ve věku 14-26 let se správným výběrem studia a se vstupem na trh práce. Koupí knížky jste nám pomohli vybrat více než 178 00 korun, které byly věnovány této nadaci. Soutěž tedy podpořila nejen vztah dětí k literatuře, ale i další dobrou věc.

Výtěžek z prodeje „Třetí knížky pohádek od dětí pro děti“ putoval v roce 2018 na konto Ekocentra Koniklec, které se věnuje ekoporadenství a ochraně přírody, a kterou letos vybraly samy děti během slavnostního dne. Těší nás, že prostředky tak přispějí třeba na výstavbu hmyzích hotelů, ptačích budek nebo na vybudování bylinkových zahrádek v bytových  čtvrtích. 

Děkujeme všem, kteří nás podpořujete a koupí knížky pomáháte podpořit dobrou věc! 

Sdílet stránku: