Pravidla literární soutěže Bambini litera

 1. Organizátorem soutěže Bambini litera je Skanska Reality a.s., IČ: 02445344, DIČ: CZ699004845, Spisová značka: B 19527 vedená u Městského soudu v Praze, adresa Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha.
 1. Bambini litera je literární soutěž pro děti od 6 do 12 let s trvalým bydlištěm v ČR. Soutěže se mohou zúčastnit děti se svými rodiči nebo také děti ve školách v rámci výuky. Do soutěže budou zařazeny pouze výtvory, které splňují následující požadavky:

  a) Příběh-pohádka může mít rozsah maximálně 2 normostrany textu psaného na PC. Jedna normostrana představuje 1800 znaků včetně mezer. Pokud nevíte, jak zjistit počet znaků v dokumentu, návod najdete na webové stránce soutěže. Příběh může být psán i rukou, v tom případě je povolen rozsah nejvýše 1,5-2 stránky formátu A4. Pohádka/příběh, který nebude splňovat uvedené požadavky, nemůže být zařazen do soutěže.

  b) Autorem povídky musí být dítě ve věku 6–12 let, pomoc další osoby je povolena.

  c) Každé dítě může do soutěže zaslat pouze jednu pohádku – ať už samo, nebo ve spolupráci s jiným dítětem. Autor nemůže být v rámci soutěže uveden u několika pohádek.

  d) Pohádka musí být odeslána nejpozději 18.dubna 2019 včetně, ato prostřednictvím e-mailu ve formátu word nebo pdf na adresu bambinilitera@skanska.cz nebo fyzicky poštou na adresu: Bambini litera, P. O. BOX 40, 186 00, Praha 8 – Karlín.

  e) Společně s pohádkou soutěžící zašle vyplněný registrační formulář s osobními údaji a souhlasy specifikovanými níže pod bodem 7. Registrační formulář bude vyplněn zákonným zástupcem účastníka ručně (s důrazem na dobrou čitelnost). Nezbytnou součástí formuláře je podpis, bez něj pohádka nebude zařazena do soutěže.

  f) Pohádka/příběh nesmí obsahovat vulgarismy ani témata hanobící či znevažující náboženské vyznání, rasovou příslušnost nebo se jinak příčit dobrým mravům. 

 2. Organizátor soutěže může pohádku libovolně upravit do „čtivé“ podoby.
 1. Zaslané pohádky posoudí porota sestavená ze zástupců společnosti Skanska Reality a.s. a vydavatelství Albatros. Porota vybere pohádky, které budou následně souhrnně vydány v knižní podobě.

 2. Zasláním pohádky nevzniká automatický nárok na jakékoliv zveřejnění.

 3. Pořadatel soutěže je oprávněn soutěž zrušit a nevydat knížku pohádek, a to i bez udání důvodů.

 4. Podmínkou pro účast v soutěži je řádné vyplnění registračního formuláře. Registrační formulář vyplní za každého soutěžícího jeho zákonný zástupce; formulář bude obsahovat následující údaje:
  a) jméno a příjmení účastníka,
  b) datum narození,
  c) adresa trvalého bydliště,
  d) kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo),
  e) souhlas s úpravami díla třetí osobou a souhlas se zveřejněním původního či pozměněného díla bez nároku na honorář,
  f) souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s účastí v soutěži Bambini litera,
  g) podpis, bez něj pohádka nebude zařazena do soutěže.

Registrační formulář


Sdílet stránku: