Michelské pekárny

Areál Michelských pekáren leží v těsném sousedství původní bytové zástavby, a proto jsme se rozhodli do plánování nového projektu zapojit i ty, kteří znají místní prostředí nejlépe – naše sousedy. Díky dohodě s městskou částí o participaci veřejnosti tak občané mohli ovlivnit projekt ještě dříve, než vůbec začal vznikat, a podílet se na samotném zadání pro architekty.

Milníky participačního projektu

Zakoupení území Michelských pekáren

2015

Socio-demografický průzkum v okolí

květen 2016

1. sousedské setkání

září 2016

2. sousedské setkání

prosinec 2016

Vznik pracovní skupiny

březen 2017

1. plánovací setkání

květen 2017

2. plánovací setkání

září 2017

Rozhodnutí všech zúčastněných stran

říjen 2019

Sousedské setkání s diskuzí o podobě veřejných prostranství

únor 2019

3. plánovací setkání

duben 2019

Řešení veřejného prostoru okolo navrhovaných bytových domů

2019

Dopracování výsledné varianty podkladové studie

2020

Zapojení veřejnosti a diskutovaná témata nastavila pracovní skupina, složená ze zástupců politického vedení a Úřadu městské části Praha 4, zástupců vlastníka území a developera Skanska Reality a také z několika místních občanských aktivistů. K podkladům z veřejného setkání přidala městská část a Skanska Reality své požadavky na kvalitu řešení, a dohromady tak vzniklo zadání pro architekty formou doporučení pro dopracování výsledné studie. Toto doporučení zapracovali architekti z atelieru Jestico + Whiles do výsledného urbanisticko-architektonického řešení – zejména podobu veřejných prostranství, dopravy včetně pěších cest, uspořádání a výšky domů a rozmístění služeb.

Mateřská škola

Návrhy tří architektonických studií

Veřejná participace byla ukončena, nyní očekáváme schválení změny územního plánu. Na základě participačních jednání vzešel požadavek postavit v novém rezidenčním areálu také mateřskou školu. V mezičase jsme na projekt mateřské školy uspořádali architektonickou soutěž. 

Architekt: DOMYJINAK architekti

Koncept architektonického studia DOMY JINAK architekti
Koncept architektonického studia DOMY JINAK architekti

Architekt: Jestico + Whiles

Koncept architektonického studia Jestico + Whiles
Koncept architektonického studia Jestico + Whiles

Architekt: Ing. arch. Jan Márton

Koncept Ing. arch. Jan Márton
Koncept Ing. arch. Jan Márton

Informace k demolicím v areálu Michelských pekáren

Ceníme si vztahů, které se nám společně podařilo vybudovat v michelské komunitě díky veřejné participaci a diskusím na téma vývoje budoucího rezidenčního projektu a veřejného prostoru Michelských pekáren. V souvislosti s nimi vnímáme jako svůj závazek vyjádřit se k informacím, které se v nedávné době objevily v médiích, a týkaly se demolice některých objektů na pozemku bývalých Michelských pekáren.
Protože je celá záležitost nadále předmětem přezkoumání příslušných úřadů, k záležitosti se můžeme vyjadřovat pouze jednostranně a informativně, jelikož nejsme ani přímým účastníkem řízení.

Aktualizovaný přehled naleznete v tomto dokumentu.

V případě dotazů k průběhu demolic nás neváhejte kontaktovat na email DobrySoused@skanska.cz.

Aktuální informace o právě probíhajících pracech naleznete také na informační nástěnce v ulici Pekárenská.

Kontakt 


Máte zajímavý tip
nebo podnět?