Skanska jako Dobrý soused

Mít dobré sousedy je přáním každého z nás, zároveň však často neumíme odhadnout, jaká očekávání od nás má v roli souseda naše okolí.

Čtyři pilíře

Nákupem nové akvizice a vstupem do lokality se také Skanska stává sousedem pro stávající obyvatele. Proto i my přemýšlíme o tom, jak v této pozici dlouhodobě obstát. Naše principy dobrého sousedství jsme postavili na těchto čtyřech pilířích.

Spolupracujeme s odborníky

Urbanista Ing. arch. Petr Klápště, Ph. D., specialista na projekty a plány s participací uživatelů 

„Participativním plánováním se snažíme změnit dnes běžný postup projednávání projektů, který je nepříjemný pro občany, developery i architekty. Ještě před začátkem projektování mapujeme potřeby místních občanů a jejich vnímání místa – co jsou jeho pozitiva a negativa. S výsledky architekti již od počátku pracují a hledají řešení, která by naplnila potřeby obyvatel i další nároky na projekt. Když jsou připraveny koncepční varianty, věnujeme se na participativních setkáních podrobné a strukturované zpětné vazbě. S laiky tak nevybíráme variantu, ale podrobně hodnotíme konkrétní pozitiva a negativa několika navržených variant řešení a toto hodnocení je pak podkladem pro vytvoření finálního návrhu.“

Působí jako odborný asistent a garant předmětu Územní plánování II. – analýzy území v Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT, kde se také podílí na výzkumech v oblasti udržitelného rozvoje. Napsal řadu teoretických textů o participaci a výchově k občanství, vedl první participaci veřejnosti na regionálním projektu v ČR. V letech 2009–2011 byl členem vědecké rady evropského výzkumného projektu Urbspace.
Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. 

Čtyři zásady pro dobrou participaci

Začít včas

Pokud začneme včas, vyvarujeme se zbytečných nepříjemností způsobených tím, že se občané – sousedé vyjadřují k již hotovým projektům.

Dobře si vybrat

Neméně důležitý je i správný výběr architektů, kteří mají vůli podněty sousedů zapracovávat a jsou schopni komunikovat výsledky své práce.

Spolupracovat

Je třeba vytvořit pestrou pracovní skupinu složenou ze zástupců samosprávy, místních aktivních jednotlivců i organizací a developera.

Připravit se

Plánovací setkání je třeba důkladně připravit. Kvalitní program, materiály, facilitátor a včasné informování sousedů jsou nezbytným předpokladem pro úspěšné participační setkání.

Participační projekty

Michelské pekárny

Michelské pekárny

Informace k aktuálnímu průběhu demolic v areálu Michelských pekáren včetně výhledu pro rok 2020.

Modřanský cukrovar

Modřanský cukrovar

Společně vytváříme budoucí zástavbu v prostorách bývalého Modřanského cukrovaru.

Další projekt Dobrého souseda

Cukrkandl žije!

Zpřístupnění brownfieldu po Modřanském cukrovaru

Dozvědět se víc

„Přístup, kdy stavební a developerská společnost komunikuje s veřejností od počátku projektu, je v zahraničí už naprosto běžný. My se tímto směrem snažíme také ubírat, jako jedni z prvních na českém trhu.“
Petr Michálek, generální ředitel Skanska Reality