Michelské pekárny - participace

Nový vlastník areálu Michelských pekáren, společnost Skanska Reality, začíná s přípravou návrhu budoucí zástavby. Díky dohodě mezi vlastníkem a městskou částí o participaci veřejnosti tak mohou občané ovlivnit developerský projekt ještě dříve, než architekti nakreslí první čáru.

Michle uzemi

Co máme za sebou?


Co nás čeká

  • Dopracování výsledné varianty podkladové studie
  • Odsouhlasená podkladová studie do konce roku 2017

Zapojení veřejnosti a diskutovaná témata nastavuje pracovní skupina, složená ze zástupců politického vedení a Úřadu městské části Praha 4, ze zástupců vlastníka území a developera Skanska Reality, a také z několika místních občanských aktivistů. Aby se na veřejných setkáních stihlo prodiskutovat vše potřebné a i méně průbojní se dostali ke slovu, budou diskuse vždy probíhat v menších skupinách s odborným vedením.

K podkladům z veřejného setkání přidají městská část a Skanska Reality své zadání s požadavky na kvalitu řešení a dohromady tak vznikne zadání pro architekty. Architekti z atelieru Jestico + Whiles poté zpracují varianty urbanisticko architektonického řešení – zejména řešení podoby veřejných prostranství, dopravy včetně pěších cest, uspořádání a výšky domů a rozmístění služeb. A v září na druhém veřejném plánovacím setkání k nim občané vysloví své připomínky: Co na jednotlivých variantách vnímají jako pozitivní, co jako problematické a jak hodnotí zapracování požadavků z prvního setkání.

Na základě výsledků setkání architekti vytvoří výsledné řešení území, na jehož podkladě vznikne změna územního plánu z výroby na bydlení a další fáze projektu zástavby a veřejných prostranství.

Váš názor nás zajímá

Máte zajímavý tip nebo podnět, který by z Vašeho pohledu mohl obohatit proces plánování?

Napište nám: DobrySoused@skanska.cz