Modřanský cukrovar - architektonické studie

Pro spolupráci na jsme oslovili renomovaná architektonická studia CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o., JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s, Kuba & Pilař architekti s.r.o. a LOXIA a.s., která dva a půl měsíce pracovala na variantách studií.

Každý atelier podle zadání připravoval dvě varianty - jednu naplňující koeficient podlažních ploch dle platného územního plánu a druhou, prověřující možnost získání nové kvality zajišťující ekonomickou proveditelnost návrhu při snížení kapacity do 80-90% hrubých podlažních ploch. Návrhy musí respektovat nejen výsledky prvního veřejného plánovacího setkání, ale také několik veřejných záměrů v místě: plánované zvýšení železničního náspu, který v budoucnu ochrání území před povodněmi, dále rozšíření ulice Komořanská včetně rezervy pro případné prodloužení tramvaje do Komořan, a samozřejmě i pravidla územního plánu, který limituje maximální celkovou kapacitu zástavby a požaduje vedle bydlení třeba i služby, obchody nebo administrativu.

Začátkem února proběhly prezentace studií před pracovní skupinou, která následně vybrala studie dvou architektonických kanceláří, a to CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.Kuba & Pilař architekti.

Studie architektonických ateliérů LOXIA a JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s. nebyly s ohledem na podmínky zadání a navrhovaná řešení vybrány.

Všechny uvedené informace a vizualizace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter.

Sdílet stránku: