JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.

Charakter zástavby: domy jsou uspořádány do bloků tvaru C otevřených směrem k řece, aby mohly těžit z výhledu.  Vnitřní pěší promenáda vzájemně propojuje jednotlivé vnitrobloky.

Hlavním problémem tohoto návrhu bylo nerespektování projektu 'Nová Komořanská', které tvořilo základní podmínku zadání studie a problematické majetkové vztahy – návrh předpokládal veřejně přístupné prostory ve vlastnictví společenství vlastníků.

vizualizace Chybik Krystof

Modrany pudorys

Všechny uvedené informace a vizualizace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter.

Sdílet stránku: