Největší množství vod se zachytí na střechách a na zpevněných plochách kolem bytových domů, a k jejich akumulaci využíváme podzemní nádrže. Ze střechy jsou dešťové vody odváděny okapem přes lapače splavenin, na přítoku do jímky na dešťovou vodu je osazen účinný filtr.

Víte, že...?

Dešťová voda je chudá na soli, proto nedochází k zasolování půdy.

Navíc neobsahuje chlor. Existují dokonce rostliny, které jinou, než dešťovou vodu nesnášejí, např. kanadské borůvky.

Zaléváním dešťovou vodou se rostliny zároveň hnojí dusíkem.