Bezpečnost

Existuje místo, kde se cítíme opravdu bezpečně - doma.

Bezpečnost ale nesouvisí jen se samotným bydlením, začíná už v samém počátku, ve fázi výstavby. Čím více se během ní dbá na řád, tím více se to promítne do kvality našeho budoucího žití.

Pravidelně školení zaměstnanci vybavení předpisovými oděvy a doplňky, kteří se pohybují v zabezpečeném pracovním prostředí, to je dnes neodmyslitelná součást každé moderní funkční stavby. Volný pohyb po staveništi je dávno tabu – v současnosti je většina dělníků renomovaných stavebních firem před nástupem do práce identifikována podle oční sítnice. Běžně se již také oddělují cesty pro dopravní prostředky a pro pěší a zdokonalují se pracovní postupy a materiální zabezpečení i v těch nejrizikovějších sférách.

Bezpečnost však nelze opomíjet ani v již zkolaudovaných stavbách. Více než 20 % z celkového počtu úrazů, zranění či otrav dospělých (číslo prudce stoupá u dětí předškolního věku a u seniorů) se totiž děje právě za zdmi našich domovů. Proto je důležité nepodceňovat rizika související s vybavením (kluzké podlahy, skleněné výplně, schody atd.) a nezanedbávat prevenci, zvláště, máme-li malé děti.

JAK MŮŽE CHRÁNIT LIDSKÉ ZDRAVÍ STAVEBNÍ FIRMA

 • Dodržuje opatření stanovená českými normami, tj. umístí hasicí přístroje v garážích a detektory kouře v chodbách každého nového bytu a nainstaluje proudové chrániče zásuvek v koupelně.

 • Nabízí nadstandardní bezpečnostní technologie, například tzv. paniková kování v garážích, která umožňují bezpečný únik osob z budovy. Dveře, osazené tímto kováním, lze v případě ohrožení kdykoliv otevřít, a to i během výpadku proudu u bezpečnostních systémů. Dalším příkladem je trezor na klíče, umístěný na fasádě, který slouží k řízenému vstupu zásahových jednotek Hasičského záchranného sboru ČR do objektu. Hasiči otevřou dveře trezoru svým klíčem a tím se dostanou k objektovým klíčům.

 • Nezapomíná na rodiny s dětmi – instaluje třeba nůžková kování v oknech, která umožňují aretaci v jakékoliv otevřené poloze (opatření nejen proti průvanu, ale i prevence vypadnutí dětí z oken).

 • Využívá technologie související s ochranou majetku, například vstupní bezpečnostní dveře do bytu na kód či čip, bezpečnostní skla a uzamykatelné kličky oken v přízemí bytových domů, kamerový systém monitorující společné prostory atd.

Víte, že ...

 1. zdravotnická zařízení ročně ošetří 350 000 dětí s úrazem a 32 000 těchto úrazů končí hospitalizací?

  Nejčastějším druhem zranění je zlomenina předloktí, v těsném závěsu jsou pak otřes mozku a popáleniny. U nejmenších dětí jsou velmi časté pády na hlavu provázené prasklinou lebeční kosti

 2. v případě úrazu s krvácením hrají při první pomoci důležitou roli rozměry škrtidla?

  Mělo by být 5 až 6 cm široké a dlouhé tak, abyste je mohli několikrát omotat kolem krvácející končetiny – v konečném výsledku by se měl vytvořit pás široký 10 až 15 cm. Pokud nemáte k dispozici škrtidlo profesionální, vytvořte si improvizované pomocí trička či šátku, nikoli ale tenkých pomůcek jako třeba tkaničky! Škrtidlo přikládejte přes rukáv či nohavici postiženého, abyste u něj zamezili poškození měkké tkáně. Nezapomeňte si také poznamenat čas, kdy jste ránu zaškrtili.

 3. vzduch uvnitř budov obsahuje více než 170 zdokumentovaných látek, které mohou mít negativní dopad na zdraví člověka?

  Jejich zdrojem bývají stavební materiály, nábytek, koberce, ale i osvěžovače vzduchu, úklidové prostředky, tiskoviny či elektronika.

VE SKANSKA SI NA BEZPEČNOST POTRPÍME

Bezpečnost stavbou nekončí, alespoň ne pro nás ve Skanska. V otázce ochrany zdraví nabízíme našim klientům řadu řešení a nezapomínáme také na trendy. V projektu Romace F v Praze-Uhříněvsi jsme například vybudovali 25 nových oddělených stání pro vozidla poháněná plynnými palivy (LPG/CNG). Vzhledem ke zvýšeným požadavkům na hygienu a požární bezpečnost jsme je doplnili čidly na zjišťování koncentrací plynu, havarijní signalizací a výkonnější ventilací.

JEDNODUCHÝ NÁVOD NA BEZPEČNÝ DOMOV:

 • instalujte bezpečností zarážky na okna,

 • ke schodišti či dveřím na balkon si pořiďte bezpečnostní vrátka,

 • ostré rohy nábytku opatřete chrániči,

 • odstraňte nábytek z blízkosti oken,

 • zajistěte nábytek proti převrhnutí např. fixací ke zdi,

 • při práci ve výšce používejte štafle či schůdky, případně jištění druhou osobou,

 • odstraňte nebezpečné předměty z dosahu dětí (od nebezpečných ostrých předmětů přes igelitové sáčky, provázky a sirky až po snadno vdechnutelné objekty atd.)

 • u dveří se skleněnou výplní používejte ochranné fólie, měkké dorazy a zarážky,

 • zabezpečte bazény a zahradní jezírka,

 • vanu opatřete protiskluzovou podložkou,

 • používejte noční světla,

 • zásuvky opatřete ochrannými záslepkami,

 • chemikálie, jedy či léky umístěte do uzamykatelných skříněk.

 

Co můžete udělat sami


Určitě víte, že dojde-li u člověka k požití čisticího prostředku, nesmí se u něj vyvolávat zvracení. Chemická sloučenina by totiž mohla poleptat trávicí cesty a zeslabená trávicí stěna by se mohla zvracením protrhnout (to by vedlo k daleko rozsáhlejší otravě).

Naučte se praktický trik, který vám pomůže danou situaci zvládnout, a potažmo tak druhému zachránit život: vyrobte univerzální protijed. Potřebujete k tomu 10 tablet živočišného uhlí, které pečlivě rozpustíte v jednom litru vody. Než vzniklý roztok podáte postiženému, ujistěte se, že je při vědomí a spolupracuje.

Sdílet stránku: