Energie

Člověk moderního typu by si k přívlastku „rozumný“ zasloužil ještě dovětek „pohodlný“. Život bez tepla, světla či zábavné elektroniky si už jen těžko dokážeme představit. Zdroje energie ale nejsou nevyčerpatelné...

Přijímáme ji do sebe v potravě, vyzařujeme ji ve formě tepla a spotřebováváme ji, když jsme v pohybu či pracujeme. Energie nás zkrátka obklopuje na každém kroku. Obrovské množství jí mizí i v místech, kde žijeme a trávíme čas – 40 % z celkové spotřeby energie mají na svědomí budovy, z toho pak asi 25 % naše domácnosti (jen na vytápění a ohřev teplé vody vydáme neuvěřitelných 85 % energie)! Naše nároky na komfort neustále rostou a s nimi narůstá i energetická spotřeba.

To si logicky vybírá svou daň – zdroje primární energie se vyčerpávají. U těch neobnovitelných (jaderná energie a fosilní paliva, tedy uhlí, ropa, zemní plyn) se odhaduje, že budou vyčerpány v horizontu stovek let. I kdybychom ale jejich spotřebu dokázali zpomalit či se nám podařilo nalézt nová naleziště, musíme si uvědomit, že jejich využívání negativně ovlivňuje naše životní prostředí – podílí se na znečištění vod a ovzduší a posiluje skleníkový efekt, v jehož důsledku dochází k oteplování planety. Ideální řešení? Zaměřme se na obnovitelné zdroje „čisté“ energie. Sluneční energie, energie vody, moří, větru, biomasy či geotermální energie by nám tu totiž podle vědců mohly být k dispozici až miliardy let.

JAK MŮŽE ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV SNÍŽIT STAVEBNÍ FIRA

  • Zaměří se na konstrukci/obálku stavby, budovu zateplí a efektivně pracuje s tepelnými zisky ze slunečního záření.

  • Optimalizuje vytápění, ohřev vody a další technická zařízení, která spotřebovávají energii, a tím minimalizuje spotřebu energie uvnitř domu.

  • Zbývající potřebné množství energie pokryje z obnovitelných zdrojů v místě stavby.

  • Není-li možnost pokrýt potřebu energie výrobou v místě, podpoří ji tzv. offsite, tj. zprostředkuje nákup obnovitelné energie od dodavatelů ze sítě.

SKANSKA staví velmi úsporně s PENB B


Optimalizace energetické náročnosti budov je pro nás ve Skanska jednou z priorit. Od roku 2013 stavíme všechny naše bytové domy jako velmi úsporné, a ty tak spadají do klasifikační třídy energetické náročnosti budov B. Každý z našich projektů je díky tomu ve srovnání s požadavky současné legislativy minimálně o 25 % lepší.

V rámci našich projektů využíváme např. fototermické kolektory pro celoroční předehřev teplé vody (ta se dle potřeby dohřívá běžným zdrojem, např. plynovým kotlem). O úspoře energie, získané tímto způsobem, se nájemníci mohou dozvědět z informačního panelu ve společném vstupním prostoru domu.

Víte, že...

  1. v roce 2040 by střechy 40 % všech budov v Česku měly nést solární panely?

  2. v roce 2040 by střechy 40 % všech budov v Česku měly nést solární panely?

  3. sluneční energie je jediný obnovitelný zdroj, která má šanci dlouhodobě pokrýt energetické potřeby lidstva bez vedlejších následků?

  4. Evropská unie chce dosáhnout toho, aby všechny nové stavby měly do konce desetiletí prakticky nulovou spotřebu energie a co nejvíce využívaly energii z obnovitelných zdrojů?

Co můžete zkusim sami


Chcete si vyzkoušet využití sluneční energie v praxi?

Vyrobte si model slunečního kolektoru a pozorujte, jak s jeho pomocí ohřejete vodu.

K výrobě modelu budete potřebovat nižší krabici o rozměrech minimálně 35 x 25 x 5 cm, jejíž vnitřek natřete černou latexovou barvou (ne nitrobarvou, protože ta leptá). Na čelní a zadní straně vytvořte otvory pro vývody trubice. Dno vyplňte izolační polystyrénovou deskou o tloušťce 2 cm a do bočních stěn přibijte dvě řady skobiček. Mezi ně naviňte tenkostěnnou plastovou trubici, kterou pořídíte např. v motoristické prodejně. Trubicového hada rovněž natřete načerno. Krabici překryjte průhlednou fólií a tu na bočních stěnách přichyťte připínáčky, případně izolepou.    

 Sluneční kolektor, který je vlastně jakousi tepelně izolovanou skříní, pracuje na jednoduchém principu – pohlcuje energii ze slunečního záření, vzniklé teplo přijímá voda v trubicích a tím se zahřívá. Paprsky by proto měly na plochu kolektoru dopadat kolmo. Trubici naplňte shora studenou vodou (teplotu si zapamatujte) a spodní konec trubice nechte otevřený tak, aby z něj mohly uniknout vzduchové bubliny. Poté jej utěsněte a nechte kolektor půl hodiny pracovat. Po tomto časovém intervalu vodu vypusťte a změřte její teplotu.

Sdílet stránku: