Odpovědi na Vaše dotazy

Víte, k čemu slouží šedá voda, proč jsou důležité brownfieldy nebo jak snížit energetickou náročnost budov? Odpovědi na tyto otázky, stejně jako množství dalších zajímavostí na téma ekologie a bezpečnosti, se pokoušíme zodpovědět formou putovní interaktivní výstavy Skanska Panelstories.

Výstavu v průběhu září 2017 navštívilo zhruba 5 000 návštěvníků, od kterých jsme získali zajímavé postřehy v oblasti zeleného stavění. Další série výstav chystáme i pro příští rok.

Na co jste se nás tentokrát zeptali?

Můžete mi prosím poskytnout informace o výstavě, udržitelnosti a informace, jak správně třídit odpad?

Vážená paní,

děkujeme Vám za dotaz týkající se životního prostředí a výstavy. Obecné informace o přístupu společnosti Skanska k životnímu prostředí jsou dostupné na webové stránce: http://www.skanska.cz/cz/O-nas/Udrzitelny-rozvoj/. Informace o některých zelených řešeních společnosti Skanska Reality jsou k nalezení na tomto odkazu: http://reality.skanska.cz/Zelena-iniciativa, odpověď na svůj dotaz týkající se třídění odpadů uvádíme zde http://reality.skanska.cz/interaktivni-vystava/odpady

Interaktivní výstava má i svoji webovou stránku http://reality.skanska.cz/interaktivni-vystava, kde se taktéž dozvíte zajímavé informace na toto téma, mimo jiné i odpověď týkající se třídění odpadů, a to zde http://reality.skanska.cz/interaktivni-vystava/odpady  nebo www.jaktridit.cz 

Mám dotaz ohledně výměny solárního panelu v sestavě 4ks. Po 5 letech je zapotřebí vyměnit panel. Jaká je kompatibilita?

Vážený pane,

děkujeme za Váš dotaz. Informace týkající se výměny solárních panelů Vám však nemůžeme fundovaně poskytnout, protože nejsme dodavatelská společnost a informace o výměně panelů se může lišit v závislosti na typu zařízení. S tímto dotazem se, prosím, obraťte přímo na Vašeho dodavatele solárních panelů, který by měl být schopen Vám podat jasnou odpověď. Děkujeme za pochopení.

Zajímá mě kolik „zelených domů“, tedy domů, které šetří energii, už Skanska postavila?

 Vážený pane,

děkujeme Vám za Váš dotaz. Společnost Skanska Reality, která dodává na trh rezidenční bydlení ve spolupráci se Skanska a.s., má všechny budovy zkolaudované v posledních pěti letech jako nízkoenergetické, tedy s potřebou tepla pro vytápění do 50kWh/m2rok (údaj potřeby tepla pro vytápění lze vyčíst z průkazu PENB). Velmi zjednodušeně lze říci, že PENB v kategorii B v celkové dodané energii je automaticky nízkoenergetický. Projekt Milíčovský háj - fáze Jih E je navíc v pasivním standardu podle kriterií platných v roce 2010. Dále je na mnoha projektech solární ohřev TUV a nádrže na dešťovou vodu. Jde tedy o několik desítek bytových domů napříč projekty.

Podívejte se na potok u Slivence – je neudržovaný – eroze atd. a obec ho neudržuje. Jak byste řešili situaci potoku? Myslíte, že výstava pomůže k uvědomění lidí? Je výstava opravdu ekologická (letáčky, domečky, materiál k výrobě ploch)?

Vážená paní/ pane,

děkujeme Vám za dotaz, avšak ke konkrétním vodním tokům nám nepřísluší se vyjadřovat. Skanska Reality je společnost zaměřující se na rezidenční výstavbu, nikoli na rekultivaci toků.
Oblast vodních toků je poměrně složitá kapitola. Na jedné straně si lidé staví u vody svá sídla, proto je potřeba toky rozumně regulovat, na druhou stranu se necitlivou regulací a dalším působením člověka páchají velké škody na celý vodní ekosystém. Navrátit nevyhovující stav jakéhokoliv toku je často finančně náročné, vezmeme-li v potaz napjaté rozpočty města a obcí, které musejí často zvažovat, do jakých projektů investovat. Proto často neexistuje jedno správné řešení, nýbrž kompromis mezi námi a přírodou.

Ekologická řešení, která se na první pohled mohou zdát jako dobrá, ne vždy také dobře dopadnou. Proto věříme, že informovanost, uvědomění a správná komunikace s veřejností hrají v této oblasti více než důležitou roli.
Interaktivní výstava Skanska Panel stories je jednou z možností „komunikace“, při které se snažíme oslovit širší veřejnost. K její výrobě je zapotřebí relativně nízká spotřeba surovin a energie, avšak má dopad na širší masy lidí a tím napomáhá k celkové osvětě našich občanů.

Jako SVJ jsme hledali řešení na šetření vody (šedá voda). Lze takovýto systém použít i na sídlišti a v panelácích? Děkuji za odpověď. L. Muchová

Vážená paní Muchová,

děkujeme Vám za dotaz týkající se šedé vody.  Toto řešení je možno použít téměř v jakémkoliv typu budovy. Kromě běžného kanalizačního potrubí je ale také potřeba realizovat sběr šedé vody (umyvadlo, vana, sprcha, apod.). Dále je potřeba mít místo, kam se technologie na čištění šedé vody umístí, a následně je třeba tuto vyčištěnou vodu dostat k splachovacím nádržkám. Ideální řešení je, pokud se o technologii uvažuje při nové výstavbě. U rekonstrukcí je toto řešení finančně nákladnější.

Lze na internetových stránkách nebo do mailu zpracovat a zaslat materiály k výstavě – obrázkové + popis pro předškolní děti ve věku od 3 až 6 let?

Děkujeme Vám za tento dotaz. Interaktivní výstava Panelstories je určena široké veřejnosti a není tedy zaměřena na děti předškolního věku. Proto ani žádné takové materiály pro děti bohužel nemáme. Pro děti je u této výstavy vhodná správná interpretace rodiče nebo dospělého.

Sdílet stránku: