Voda

Představuje jednu ze základních složek životního prostředí. Pokrývá většinu povrchu naší planety.


Živočichové i rostliny se bez jejího příjmu obejdou jen omezenou dobu. Voda je život. Tak proč na to tak často zapomínáme?

Věděli jste, že naše tělo tvoří ze 70 % voda? Stejně jako vzduch je pro naši existenci nezbytná a nelze ji ničím nahradit. Sladkou vodu přitom tvoří pouhá 3 % z jejího celkového množství na Zemi, a z toho jen 0,3 % jsou volně použitelné (většina je soustředěna na pólech či v ledovcích). Celosvětová populace, rozrůstající se o 80 milionů obyvatel ročně, i konzumní způsob života mají na svědomí, že odběr surové vody se za posledních 50 let ztrojnásobil.

Voda se stává vzácnou komoditou.  Nejen v lidském těle, ale i v přírodě voda neustále cirkuluje. My lidé však do přirozeného koloběhu čím dál více neuváženě zasahujeme, a tím ohrožujeme ráz krajiny.

S každým rokem navíc odčerpáme mnohem víc podzemních zásob životodárné tekutiny, než je možné přírodním koloběhem vody nahradit. Aby se podzemní rezervoáry naplnily, musí voda volně procházet jednotlivými vrstvami půdy a půda navíc musí být schopná vodu zadržet. Stavíme-li rozsáhlá nákupní centra a parkoviště, dešťové vodě v přístupu k půdě bráníme. Intenzivní obdělávání půdy pro změnu vede k tvrdnutí její horní vrstvy, přes kterou dešťová voda rovněž nepronikne. V lepším případě tak zůstává na povrchu, kde ji slunce velmi rychle vysuší, v tom horším odtéká nežádoucím povrchovým odtokem pryč. Místo pravidelných menších srážek jsme svědky dlouhých období sucha, která střídají přívalové deště...

CO MŮŽE UDĚLAT STAVEBNÍ FIRMA

Pokud nechceme, aby se ČR zařadila mezi oblasti trpící nedostatkem vody (do roku 2025 to hrozí 2/3 světové populace), musíme jí začít šetřit. Jak a kde? Kupodivu tam, kde trávíme nejvíc času – doma.

Stačí, když vám stavební firma při výstavbě instaluje úspornější armatury a zařizovací předměty (vyberete si např. vanu rozumné velikosti, dvoutlačítkový systém splachování či baterii s menším průtokem) a vaše úspora pitné vody zázračně klesne až o 30 % vody, tedy téměř 12 m3/rok. Celou čtvrtinu pak ušetříte, bude-li využívat pro splachování vodu nižší kvality.

 

 

 

Dobrá voda, šedá voda

Průměrný Čech spotřebuje cca 100–110 litrů pitné vody za den a z toho asi 25 litrů prosplachuje na toaletě. I když se ve spotřebě z pohledu statistiky pohybujeme pod evropským průměrem, hledáme stále nové způsoby, jak spotřebu pitné vody co nejefektivněji snížit (s ohledem na životní prostředí i vynaložené finanční náklady).

Šedá neboli mírně znečištěná odpadní voda, získaná ze sprchy, vany, umyvadla či pračky, je v tomto směru ideálním řešením. Při jejím využití pro splachování se denní průměrná spotřeba pitné vody snižuje na 79,5 litru na osobu, což představuje 25 % úspory!

JAK POMÁHÁ SKANSKA?

Věděli jste, že Skanska se kromě užívání nízkoprůtokových armatur a hospodaření s šedou vodou snaží i o co nejefektivnější využití vody srážkové?

Například u projektu Milíčovský háj je dešťovka ze střech zaústěna do povrchového, zelení zarostlého příkopu, který ji odvádí do uměle vytvořeného mokřadu. Vsakující se voda tak průběžně doplňuje zásobu vody podzemní a za pomoci rostlin a filtrace přes zeminu se zároveň čistí. Voda, která se nestačí vsáknout či vypařit, se zachytává v mokřadním jezírku (to je domovem řady rostlinných i živočišných druhů), odkud se odpařuje, a tím ochlazuje vzduch.

Víte, že...?

 1. v afrických zemích trpících suchem obyvatelé vystačí s cca 20 litry vody na den?

  Průměrný Američan oproti tomu spotřebuje asi 295 litrů pitné vody denně, my Evropané pak cca 129 litrů.

 2. téměř 50 % pitné vody, kterou doma spotřebujeme, můžeme nahradit jiným typem – třeba šedou vodou?

 3. na trhu existují pračky, které umějí využívat dešťovou vodu?

  Připojují se k nim dva zdroje vody – prádlo se pere ve vyčištěné dešťové vodě a té pitné probíhá až závěrečné máchání. A co je nejlepší, prádlo je vyprané stejně dobře jako při standardním postupu.

 4. voda z Želivky, která zabezpečuje 75 % pitné vody pro Prahu, cestuje štolovým přivaděčem dlouhým 52 km?

Co můžete zkusit sami


Věřili byste, že v časovém horizontu přibližně 24 hodin můžete svépomocí „vyrobit“ dostatečné množství vody pro jednu osobu?

Poslouží vám k tomu sluneční destilátor, který si poměrně snadno sestrojíte:

 • Ze všeho nejdříve si opatřete nástroj na kopání, průhlednou plastovou fólii, nádobu, dostatečně dlouhou trubičku menšího průměru či hadičku a kámen.
 • Vykopejte v zemi jámu ve tvaru mísy s hloubkou cca 60 cm a průměrem jeden metr.
 • Ve středu jámy vykopejte jímku, do které budete moci pohodlně umístit nádobu na výšku.
 • Ke dnu nádoby připevněte hadičku (na konci hadičky jednoduše vytvořte volný uzel).
 • Vložte nádobu – na výšku – do jímky.
 • Volný konec hadičky natáhněte přes jámu, aby přesahovala i za její okraj.
 • Jámu pečlivě zakryjte silnou průhlednou plastovou fólií o velikosti přibližně 2 m2, tak aby překrývala celou jámu. Jakmile fólii připevníte, zafixujte její okraje pevně hlínou nebo kameny (aby vše drželo na místě a aby vlhkost neunikala do okolního prostředí).
 • Také do středu fólie umístěte kámen.
 • Fólii zatlačte do jámy – její nejnižší bod by měl být cca 40 cm pod úrovní země.
 • Fólie nyní vytváří obrácený kužel s kamenem v nejnižším bodě. Zkontrolujte, zda se tento vrchol nachází přímo nad nádobou a zda se kužel nedotýká stěn jámy (země by totiž kondenzovanou vodu pohlcovala).V případě, že kolektor zrovna nepoužíváte, zakolíčkujte hadičku, abyste zamezili ztrátě vlhkosti.
 • Působením slunečního tepla se bude vlhkost z půdy vypařovat a srážet pod fólií. Vzniklé kapky pak postupně stečou do nádoby, kde za den vytvoří až litr a půl vody. Tu pak můžete pít s pomocí hadičky či brčka.

  .

  obr.: www.adventure.howstuffworks.com
Sdílet stránku: