Záleží nám na životě

Pro jedny vidina pracovních či společenských příležitostí, pro druhé splnění životního snu – trend stěhování se do měst. S ním souvisí i zvýšená poptávka po moderním bydlení. Aby nové byty z pohledu 21. století obstály, musí reflektovat principy trvale udržitelného a šetrného stavění.

CESTA DO MĚSTA

Tipnete si, kolik lidí bude do roku 2030 žít ve velkoměstech? Odhaduje se, že to bude 60 % veškeré populace! S tímto jevem je samozřejmě spojena mohutná komerční a rezidenční zástavba, která však nenávratně mění charakter a vzhled krajiny. Jsme svědky fenoménu „smršťující se Země“. Zatímco v roce 1950 připadalo na člověka 5 hektarů půdy, v současnosti je to méně než 2 hektary a v roce 2050 se podle odhadů toto číslo sníží o dalšího půl hektaru. Odborníci přitom tvrdí, že aby lidstvo přežilo, mělo by na jednoho obyvatele připadat nejméně 2,2 hektaru půdy. Jedině tak si budeme schopni zajistit produkci všeho, co nezbytně potřebujeme k přežití.

V souvislosti se stěhováním do měst logicky roste poptávka po novém bydlení, a stavební průmysl tak jen kvete. Většina renomovaných developerských i stavebních firem si však už naštěstí uvědomuje, že svou činností v místě výstavby zásadně ovlivňují stav životního prostředí. V rámci šetrného neboli „zeleného“ stavění se proto snaží své služby vylepšovat tím, že aktivně hledají způsoby, jak snížit negativní vliv na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu svých projektů.

Víte že,...

  1. v roce 2000 žilo na zemi více obyvatel, než jaký byl součet lidí, narozených od počátku lidstva do roku 1850?

  2. 23. květen 2007 je významným demografickým mezníkem. Podle amerických vědců právě v tento den převážil počet lidí, žijících ve městech, poprvé v historii lidstva počet obyvatel rurálních oblastí.

CO DĚLÁ ZODPOVĚDNÁ STAVEBNÍ FIRMA

  • Při projektování klade velký důraz na kvalitu vnitřního prostředí budovy, konkrétně na nízkou spotřebu energie, efektivní větrání, hospodaření s vodou či odpady.

  • Snaží se o celkové snížení provozních nákladů díky zateplené fasádě s dostatečným přísunem světla, energeticky účinnému konceptu vytápění či naopak chlazení.

  • Dbá na to, aby se při stavbě využívalo co nejvíce stavebních materiálů, které projdou ekologicky zodpovědnou výrobou, a při stavebním procesu efektivně využívá obnovitelné nebo recyklované materiály s minimalizací produkce odpadu končícího na skládkách.

  • Minimalizuje veškeré negativní dopady včetně světelného a hlukového smogu a znečištění vzduchu a vodních toků.

  • Vytváří zdravé a pohodlné prostředí v nových budovách, které nespotřebují více energie, než samy vyprodukují.

 

ZELENÁ PALETA SKANSKA

Ve společnosti Skanska bereme vliv našich staveb na okolní prostředí velmi vážně.  Každý krok předem pečlivě plánujeme a výsledky měříme za pomoci tzv. Color Palette (Barevné palety), unikátního nástroje, který jsme si sami interně vytvořili.

S jeho pomocí celosvětově posuzujeme veškeré naše projekty, a to v několika pro nás klíčových oblastech – od těch běžných ve „vanilkové zóně“, navržených podle platné legislativy, přes „zelené“ projekty, snižující svůj vliv na životní prostředí, až po ty „tmavě zelené“. Naším cílem je stavět pouze zelené a v budoucnu i tmavě zelené projekty a tím minimalizovat vliv staveb na životní prostředí při výstavbě i v provozu.

STAVÍME ZODPOVĚDNĚ

Velmi nám záleží na tom, abychom stavěli nejen kvalitně, ale i zodpovědně. Proto stavby připravujeme i stavíme podle kritérií mezinárodního certifikačního systému BREEAM, který hodnotí, jak velkou přidanou hodnotu při efektivních nákladech v rámci celého životního cyklu objektu (od investice až provoz včetně oprav) má stavba pro obyvatele i jejich sousedy a do jaké míry ovlivňuje životní prostředí. A jak si vedeme?

Náš projekt Botanica 1, 2 je první rezidenční dům v ČR, který obdržel BREEAM Interim certifikát pro schéma International New Construction 2013 - Residential v úrovni Very good (certifikace návrhové části, předcházející finálnímu certifikátu, na jehož získání rovněž usilovně pracujeme). Mimochodem, náš projekt Port Karolina B a D cílí na certifikát  BREEAM International New Construction 2016 Residential ve stejné úrovni.

Hospodaření s šedou vodou


Bytový dům Botanica K (1, 2) je v místním měřítku zcela unikátní, neboť je v něm aplikován systém pro hospodaření s šedou vodou. Šedé vody z domácnosti, tedy v našem případě vody ze sprch, van a umyvadel na mytí rukou, jsou vody, které obvykle nejsou příliš znečištěny. Pro další použití vyžadují jen základní čisticí procesy jako například filtraci, odmaštění, sedimentaci a hygienické zabezpečení či desinfekci. Takto vyčištěné vody pak lze znovu použít jako vody užitkové na splachování toalet. V některých případech mohou být šedé vody s minimálním čištěním použity také na závlahu rostlin. Pokud šedé vody z uvedených zdrojů nebudou stačit, bude systém doplněn zachycenou dešťovou vodou či pitnou vodou.

Šedé vody z domácnosti nejsou příliš znečištěny. Pro další použití vyžadují jen základní čisticí procesy - filtraci, odmaštění, sedimentaci a hygienické zabezpečení či desinfekci. Takto vyčištěné vody lze znovu použít na splachování toalet.

Co můžete zkusit...


Zodpovědně bychom se měli chovat všichni – tedy nejen lidé ve stavebním průmyslu, ale každý z nás. A začít můžeme rovnou doma. Třeba tím, že si zkusíme změřit průtok sprchy v koupelně, abychom zjistili, zda pomáháme vodu šetřit, nebo se naopak podílíme na její zvýšené spotřebě.

Za pomoci sprchy stříkejte vodu po dobu 10 vteřin do libovolné nádoby a objem nachytané vody pak změřte. Minutový průtok sprchy zjistíte, když získanou hodnotu vynásobíte šesti. Pokud se dostanete pod 14 l za minutu, což je průměrný průtok sprchy dle certifikace BREEAM 2016, pak ta vaše patří mezi úspornější.

 

Sdílet stránku: