Klademe důraz na šetrné využívání přírodních zdrojů při výstavbě nových bytových domů a používání chytrých řešení snižujících náklady na energie.

Udržitelnost

Skanska Panelstories

Voda, biodiverzita, odpady, energie. To jsou celosvětová témata, která v současném kontextu soužití člověka se svým okolím patří mezi prioritní.
Více informací

Systém pro hospodaření se šedou vodou - řešení pro budoucnost.
Více informací

Certifikace BREEAM je dnes běžnou záležitostí u kancelářských budov; u bytových projektů jsme však jedni z prvních na českém trhu, kteří o prověření kvality třetí stranou formou certifikátu BREEAM usilují.
Více informací

Nejčastějším důvodem pro pořízení solárního systému pro ohřev vody je kromě ekologie a lásky k životnímu prostředí také ekonomika.
Více informací

Mezi nové trendy současnosti patří hospodaření s dešťovými vodami a jejich využití v zastavěných územích.
Více informací

I když se to možná nezdá, ve městech jsou relativně hustě zastoupeny různé živočišné druhy.
Více informací