Skanska jako Dobrý soused

Mít dobré sousedy je přáním každého z nás, zároveň však často neumíme odhadnout, jaká očekávání od nás má v roli souseda naše okolí.

Nákupem nové akvizice a vstupem do lokality se také Skanska stává sousedem pro stávající obyvatele. A proto i my přemýšlíme o tom, jak v této pozici dlouhodobě obstát. Principy dobrého sousedství jsme proto postavili na následujících čtyřech pilířích.

Respekt

Uvědomujeme si, že budování nových bytových domů dočasně snižuje komfort bydlení lidí ze sousedství. Proto se snažíme být ohleduplní, včas komunikovat důležité plánované stavební práce, aktuální změny či předpokládanou délku pracovní doby. Při výstavbě dbáme na bezpečnost našich zaměstnanců i kolemjdoucích. Pokud to je možné, snažíme se snižovat akustickou a prachovou zátěž v místě výstavby. A když něco neprobíhá tak hladce, jak jsme si naplánovali, jsme připraveni převzít zodpovědnost a situaci řešit.

Podpora

Jako společensky odpovědná firma myslíme na potřeby lidía organizací v okolí naší výstavby. Proto jsme pomohli Základní škole s rozšířenou výukou jazyků, která stojí v těsné blízkosti našeho projektu Milíčovský háj v Praze 11 - Hájích, s rekonstrukcí do té doby nevyužívaného školního dvorku. Proto jsme také pomáhali v blízkosti Modřanské rokle nebo na břehu Vltavy v centru Prahy.

A proto naši kolegové pomohli s rekonstrukcí „Přírodní zahrady“ v modřanské Základní škole Montessori Na Beránku. Příkladů pomoci je mnoho a přibývají i v dalších lokalitách.

„Dovolte mi, abych Vám poděkovala jménem svým i jménem žáků naší školy za úpravu našeho školního atria, které nyní budou moci využívat i v přestávkách. Současně bych též chtěla poděkovat celému realizačnímu týmu za velmi vstřícný postoj k potřebám školy."
Mgr. Věra Jarolímová, ředitelka ZŠ s RvJ K Milíčovu, Praha 4

Michle part setkani model

Michle part setkani model

Komunikace a vzdělávání

Komunikujeme aktivně, otevřeně a pravdivě. Snažíme se vyvolat diskuzi nejen nad novými projekty, ale také v případě již rozestavěných i hotových staveb. Chceme zůstat vůči našim sousedům transparentní vstřícnou firmou. Ukazujeme tím novou tvář odpovědného developmentu a věříme, že můžeme být příkladem i pro ostatní developery.

dobry soused pic

Veřejná participace

Zajímá nás, jaké potřeby mají lidé z lokality, v níž se chystáme projektovat nové bytové domy. Již od začátku našeho vstupu na nové území se jich proto ptáme, co od budoucího bytového
projektu a jeho okolí očekávají, co dnes vnímají jako pozitivní a měnit nechtějí, i kde spatřují problémy, které by mohly být  v novém projektu řešeny nebo alespoň neprohlubovány.

Po vzoru kolegů ze Skandinávie jsme jako první developer v Čechách zapojili obyvatele už ve fázi příprav zadání nové koncepce území architektonickým atelierům. Vyzkoušeli jsme si, že když začneme dialog ještě než architekti nakreslí první čáru, a nikoliv až při obhajování již navrženého projektu, můžeme snadněji zapracovat více podnětů od obyvatel.

Při přípravě plánování s veřejností oslovujeme zástupce samosprávy, důležité instituce, v místě působící občanská sdružení a občany z lokality, včetně sousedů, žijících v bezprostřední blízkosti našich budoucích projektů. Nastavením společného dialogu získáváme cenné místní znalosti, ale také sami pomáháme rozvoji  sousedských vztahů a sounáležitosti tam, kde naši sousedé žijí a naši klienti žít
budou.

„To, že se nás Skanska ptá na náš názor, vnímáme velmi pozitivně. Ještě jsme se s tím nikdy předtím nesetkali. A pokud budou brát naše názory v potaz, je to velice zajímavé a přínosné.“ 
manželé Marečkovi

V Michli žiji dlouhé roky, zažil jsem provoz pekárny, a proto mě zajímá, co tady bude. Vítám tento přístup i to, že nevznikne průmyslový objekt, ale projekt bydlení. Vzhledem k tomu, že se už konala dvě setkání,to vypadá, že to Skanska myslí vážně.“
T. Jahn

SPOLUPRACUJEME S ODBORNÍKY


Urbanista Ing. arch. Petr Klápště, Ph. D., specialista na projekty a plány s participací uživatelů

„Participativním plánováním se snažíme změnit dnes běžný postup projednávání projektů, který je nepříjemný pro občany, developery i architekty. Ještě před začátkem projektování mapujeme potřeby místních občanů a jejich vnímání místa – co jsou jeho pozitiva a negativa.

S výsledky architekti již od počátku pracují a hledají řešení, která by naplnila potřeby obyvatel i další nároky na projekt. Když jsou připraveny koncepční varianty, věnujeme se na participativních setkáních podrobné a strukturované zpětné vazbě. S laiky tak nevybíráme variantu, ale podrobně hodnotíme konkrétní pozitiva a negativa několika navržených variant řešení a toto hodnocení je pak podkladem pro vytvoření finálního návrhu.“


Klapste foto

Ing. arch. Petr Klápště Ph.D. působí jako odborný asistent a garant předmětu Územní plánování II. – analýzy území v Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT, kde se také podílí na výzkumech v oblasti udržitelného rozvoje. Napsal řadu teoretických textů o participaci a výchově k občanství, vedl první participaci veřejnosti na regionálním projektu v ČR. V letech 2009–2011 byl členem vědecké rady evropského výzkumného projektu Urbspace.

Čtyři zásady pro dobrou participaci

 1. Začít včas.

  Včasným začátkem ještě dřív, než architekti začnou projektovat,omezujeme těžkosti způsobené tím, že se občané – sousedé vyjadřují až v okamžiku, kdy jsou projekty hotové. V tu chvíli jsou totiž už všichni ve stresu. Pro laiky je náročné se v omezeném čase v projektu zorientovat a navrhnout změny, pokud nemají možnost je prodiskutovat s odborníkem. A pro developera, který již do přípravy investoval nemalé prostředky a obává se zdržení projektu, jsou změny v této pozdní fázi také nepříjemné.

 2. Propojit pohled uživatelů, aktérů a schopnosti odborníků.

  Včas předložené a dostatečně podrobné vstupy jsou jen polovinou úspěchu. Důležité je také, aby byli vybráni architekti, kteří mají vůli podněty zapracovávat a jsou schopni komunikovat výsledky své práce.

 3. Připravit participaci v pestré skupině.

  Aby diskutovaná témata vycházela ze specifik místa a místní komunity a aby se podařilo využít místní informační kanály pro informování o plánovacích akcích, je třeba vytvořit pracovnískupinu složenou ze zástupců samosprávy, místních aktivních jednotlivců i organizací a developera. Skupina připravuje agenduplánovacích setkání i způsoby jejich propagace.

 4. Věnovat dostatečnou pozornost a energii.

  Pro příjemné plánovací setkání, které přinese využitelné výstupy, nestačí nadšení. Stejně jako například valnou hromadu nebo konferenci je třeba důkladně připravit i plánovací setkání. Znamená to připravit kvalitní program, materiály, zajistit facilitátory a vhodné prostory a zázemí, a samozřejmě informovat občany – sousedy s dostatečným předstihem.

Participace ilustr. foto

Přístup, kdy stavební a developerská společnost komunikuje s veřejností od počátku projektu je v zahraničí už naprosto běžný. My se tímto směrem snažíme také ubírat, jako jedni z prvních na našem trhu.

Petr Michálek, generální ředitel Skanska Reality

SKANDINÁVSKÁ INSPIRACEOla Kjellander
, architekt, odborník na veřejnou participaci a jeden ze zakládajících partnerů ateliéru Kjellander Sjöberg sídlící ve švédském Malmö, který dlouhodobě spolupracuje se Skanska ve skandinávských zemích.

Jak dlouho ve Švédsku funguje praxe, kdy soukromý investor vybídne veřejnost, aby se zapojila do přípravy projektu?

Myslím, že posledních 15 let. Význam ale stoupá a dnes už společnosti – obvykle velké architektonické a projektové kanceláře – mají týmy, které se specializují na zapojování veřejnosti do projektů. Přístup k městskému plánování se změnil. Dříve navrhovali velké celky známí architekti, jeden člověk nakreslil do detailu celou čtvrť třeba o pěti tisících bytech. Bylo to pěkné, velmi kvalitní, ale nudné a stylově monotónní. Tehdy jsme si asi uvědomili, že už to tak dělat nechceme. Dnes se do rozvoje města zapojuje mnohem více lidí, tím se i přenáší zodpovědnost na více lidí. A diskutujeme také s místními občany, abychom zjistili, jaké mají potřeby. S veřejností se bavíme v průběhu celého procesu, ne jen na začátku.

(Zdroj: Hospodářské noviny, 9. 11. 2016)

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Dokumenty ke stažení


Sdílet stránku: