Michelské pekárny - participace

Vlastník areálu Michelských pekáren, společnost Skanska Reality, začala s přípravou návrhu budoucí zástavby. Díky dohodě mezi vlastníkem a městskou částí o participaci veřejnosti tak občané mohli ovlivnit developerský projekt ještě dříve, než architekti nakreslili první čáru.

Michle uzemi

Co máme za sebou?

Co nás čeká ve 2019?

  • Sousedské setkání 19. února 
  • Řešení veřejného prostoru okolo navrhovaných bytových domů
  • Dopracování výsledné varianty podkladové studie

Zapojení veřejnosti a diskutovaná témata nastavila pracovní skupina, složená ze zástupců politického vedení a Úřadu městské části Praha 4, ze zástupců vlastníka území a developera Skanska Reality, a také z několika místních občanských aktivistů. Diskuse probíhaly v menších skupinách tak, aby se na veřejných setkáních projednalo vše potřebné a i méně průbojní dostali prostor se vyjádřit. K podkladům z veřejného setkání přidala městská část a Skanska Reality své zadání s požadavky na kvalitu řešení a dohromady tak vzniklo zadání pro architekty formou doporučení pro dopracování výsledné studie. Toto doporučení v současné době zapracovávají architekti z atelieru Jestico + Whiles do výsledného urbanisticko architektonického řešení – zejména řešení podoby veřejných prostranství, dopravy včetně pěších cest, uspořádání a výšky domů a rozmístění služeb. 

Váš názor nás zajímá

Máte zajímavý tip nebo podnět, který by z Vašeho pohledu mohl obohatit proces plánování?

Napište nám: DobrySoused@skanska.cz

Sdílet stránku: