Představení návrhů pro 2. veřejné plánovací setkání

Varianta A


Charakter zástavby:

Zástavba je půdorysně velmi členěná, složená z deskových a věžových domů. Ty mezi sebou vytvářejí propojená veřejná prostranství. Orientace domů umožňuje maximální proslunění bytů a zároveň množství průhledů směrem na panorama Prahy od stávající panelákové výstavby. Výška domů je šest až osm nadzemních podlaží. Zároveň jsou v území umístěné tři výškové akcenty (10, 12 a 12 nadzemních podlaží). Auta vjíždí na pozemek v severní části a středovou ulicí se dostávají do podzemních parkovišť.

2. planovaci setkani navrh

Veřejné prostranství:

Hlavním veřejným prostranstvím je středový prostor – obytná ulice se stromy a lavičkami. Na něj jsou napojeny další volně přístupné plochy s parkovou úpravou nebo dlážděním, každá s osobitým charakterem, který se směrem k zelenému pásu podél trati mění na více přírodní. Nejblíže Pekárenské je umístěn přírodní park s hřištěm a vodní plochou, která využívá dešťovou vodu svedenou ze střech domů. Prostranství jsou snadno přístupná široké veřejnosti, ale nejsou výrazně otevřená do stávající zástavby. Systém pěších tras a veřejných prostorů umožňuje průchod územím ve všech směrech.

Obchody a služby jsou umístěné při Pekárenské ulici (supermarket, komunitní centrum), restaurace je přístupná z hlavního parku a z obytné ulice.


2. planovaci setkani navrh

2. planovaci setkani navrh

2726-masterplan

Varianta B


Charakter zástavby:

Zástavba je tvořena otevřenými bloky ve tvaru písmene U, které jsou směrem na východ k trati více otevřené. Navržené objekty a prostory tvoří jasnou strukturu, která je dobře čitelná, umožňuje snadnou orientaci v prostoru a navazuje na stávající ulice v okolí. Výška domů je různorodá, pohybuje se mezi jedním až devíti nadzemními podlažími, převážná část mezi šesti až osmi. V území se nachází jeden výškový dům o 11 nadzemních podlažích. Auta vjíždí na pozemek v severní a jižní části při jeho hranicích a celá střední část území je klidová a zůstává přístupná pouze pěším.

VariantaB

Veřejné prostranství:

Hlavním veřejným prostranstvím je středový prostor – park – který je plně otevřený do stávající zástavby a mění svůj charakter od Pekárenské (dlážděné plochy městského charakteru navazující na obchody a služby) směrem k zelenému pásu podél trati (velké množství zeleně přírodního charakteru). Veřejná prostranství ve východní části jsou zatravněná a se stromy, nachází se zde i hřiště. Systém pěších tras a veřejných prostorů umožňuje průchod územím ve všech směrech i kolem dokola. Při Pekárenské ulici i podél hranic pozemku je zachováno maximální množství stávajících stromů a zelených ploch.

Obchody a služby jsou umístěné při pěším vstupu z Pekárenské ulice (supermarket, pekárna, drobné obchody a služby), na konci parku v zeleni je umístěna malá kavárna nebo restaurace. Na severu najdeme školku obklopenou zelení a předpokládá se návaznost společnými aktivitami na bydlení pro seniory v bytových domech u školky.

2. planovaci setkani navrh

2. planovaci setkani navrh

Varianta C


Charakter zástavby:

Zástavba je tvořena otevřenými bloky ve tvaru písmene U, přičemž struktura využívá celého pozemku až hranicím a nezachovává mnoho obalové zeleně. Základem každého bloku jsou podzemní garáže a na jejich půdorysu vyrůstají věžové hmoty. Výška domů je různorodá, pohybuje se mezi jedním až devíti nadzemními podlažími, převážná část mezi šesti až osmi. V území jsou umístěné tři výškové akcenty (10, 12 a 12 nadzemních podlaží). Auta vjíždí na pozemek v severní části a středovou ulicí se dostávají do podzemních parkovišť.


2. planovaci setkani navrh

Veřejné prostranství:

Hlavním veřejným prostranstvím je velký středový prostor s parkem, hřištěm a lavičkami, který se rozevírá směrem na panorama Prahy. Ten je spojen s Pekárenskou pomocí pěší dlážděné ulice se stromořadím, kde se nachází i obchody a služby. Směrem k zelenému pásu podél trati je propojen širokým prostorem pro pěší se sezením a množstvím zeleně a stromů. Systém pěších tras a veřejných prostorů umožňuje průchod územím ve všech směrech.

Obchody a služby jsou umístěné při pěším vstupu z Pekárenské ulice (supermarket, pekárna, drobné obchody a služby), v severní části pozemku je sportovní obchod, malá kavárna nebo restaurace a školka otevřená do zeleně.

2. planovaci setkani navrh

2. planovaci setkani navrh

Sdílet stránku: