Společně vytváříme budoucí zástavbu v prostorách bývalého Modřanského cukrovaru

Skanska Reality a.s., majitel brownfieldu po bývalém modřanském cukrovaru, opustila záměr předchozího vlastníka pozemku vytvořit zde velké obchodní centrum a obytné mrakodrapy a jako jeden z prvních developerů v České republice se rozhodla vytvořit unikátní rezidenční areál za přispění veřejnosti.

Ve spolupráci s Městskou částí Prahy 12 byla vytvořena čtrnáctičlenná pracovní skupina složená ze zástupců firmy, městské části, vybraných spolků a modřanských osobností.  V září 2016 proběhlo první veřejné plánovací setkání, na němž občané přicházeli s podněty pro návrh urbanisticko-architektonické studie. Na setkání navázal sociologický výzkum s 511 respondenty, který ukázal, že i ostatní okolní obyvatelé vidí většinu věcí obdobně jako účastníci setkání.

Výstupy ze setkání a výzkumu jsou k dizpozici zde.

Čtyři renomované architektonické ateliéry poté připravily pracovní návrhy, z nichž pracovní skupina vybrala ty od ateliérů  „Chybik + Kristof Associated Architects“ a „Kuba & Pilař architekti“. Návrhy musely respektovat nejen výsledky prvního veřejného plánovacího setkání, ale také několik veřejných záměrů v místě – plánované zvýšení železničního náspu, který v budoucnu ochrání území před povodněmi, dále rozšíření ulice Komořanská včetně rezervy pro případné prodloužení tramvaje do Komořan, a samozřejmě i pravidla územního plánu, který limituje maximální celkovou kapacitu zástavby a požaduje vedle bydlení třeba i služby, obchody nebo administrativu.

25.4. 2017 se uskutečnilo setkání, kde zástupci veřejnosti připomínkovali pracovní návrhy od dvou ateliérů: Chybik+Kristof Architects & Urban Designers a Kuba & Pilař architekti.

Na úvod setkání vybrané architektonické ateliéry představily podrobně řešení dvou pracovních variant a reagovaly na dotazy veřejnosti. Na základě všech podnětů budou mít architekti za úkol vytvořit finální návrh studie.

Fotodokumentace ze setkání >>
Výstupy 2. veřejného plánovacího setkání >>
– zpětná vazba k pracovním variantám

participace pic

Co se dělo po 2. veřejném plánovacím setkání?

Oba ateliéry dostaly hodnocení pracovních variant z veřejného setkání, od městské části, od Skanska Reality a od Institutu plánování a rozvoje. Na jejich podkladě vytvořili architekti jednu finální variantu řešení, ve které se pokusili skloubit pozitiva a vyřešit problémy. Přípravný tým po posouzení těchto finálních návrhů vyhodnotil za možné dvě varianty - buď výběr ateliéru Chybik + Kristof Associated Architects nebo spolupráci obou ateliérů a ponechal definitivní rozhodnutí mezi těmito dvěma možnostmi na dohodě mezi developerem a architekty. 

Skanska Reality a.s. se po důkladném zvážení a také na základě posouzení přípravného týmu rozhodla pro spolupráci s ateliérem Chybik + Kristof Associated Architects.

Co máme za sebou?

 • Od března do června 2016 probíhala příprava postupu a agendy plánovacích setkání v přípravném týmu.

 • 14. září 2016 se konalo 1. veřejné plánovací setkání, zaměřené na tvorbu zadání pro architekty.

 • V říjnu 2016 výsledky setkání doplnil sociologický výzkum.

 • Od listopadu 2016 pracovaly týmy architektů vždy na dvou variantách řešení.

 • Pracovní skupina vybrala dva týmy architektů k pokračování na projektu.

 • 25. 4. 2017 proběhlo 2. veřejné plánovací setkání, zaměřené na hodnocení variant a zpětnou vazbu od občanů.
  Výstupy 2. veřejného plánovacího setkání – zpětná vazba k pracovním variantám

 • Ve II. čtvrtletí 2017 byl dopracován vybraný vítězný návrh do finální podoby a byl projednán se zástupci Městské části Prahy 12

 • 19. května 2018 byl slavnostně otevřen prostor veřejnosti. Cukrkandl  ožil.
 • Na přelomu roku proběhly dvě schůzky pracovní skupiny, na kterých byly prezentovány alternativní úpravy ulice Komořanská, jako dočasné dopravní řešení.  

Co nás čeká?

 • Proces EIA a územní řízení 

Napsali o nás...

>>> Hospodářské noviny, 26.4.2017

Do podoby nových čtvrtí začíná mluvit veřejnost. Developeři stále více umožňují lidem ovlivnit projekty.

Skanska Reality rozjíždí v tuzemsku svůj druhý participační projekt - tedy možnost, aby lidé ovlivňovali podobu budoucí čtvrti od samého počátku.

V případě budoucího projektu společnosti Skanska Reality si lidé prosadili, že firma podstatně sníží výšku budov či zachová komín po bývalé továrně.

S dílčími prvky takzvané participace přichází i Sekyra Group v projektu Smíchov City a další developeři je plánují. link >>>

 

Občané jsou odborníci na to, jak chtějí žít. Architekti a plánovači na to, co a kde je k tomu potřeba mít. Proces participace veřejnosti znamená cíleně připravovat komunikaci a získat tak od správných lidí správné informace ve správné fázi plánování.

Petr Klápště, faciliátor participačního setkání

Váš názor nás zajímá

Máte zajímavý tip nebo podnět, který by z Vašeho pohledu mohl obohatit proces plánování?

Napište nám: DobrySoused@skanska.cz

Sdílet stránku: