CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.

Charakter zástavby: zástavba je uspořádána do polootevřených bloků, které svou výškou reagují na okolí, a obnovuje původní siluetu cukrovaru – na severu v sousedství domků a u Vltavy je zástavba tří až čtyřpodlažní a směrem do středu se zvyšuje na šest podlaží. Pro optické snížení zástavby jsou horní podlaží ustupující. V centru zástavby jsou hmotově obnoveny 2 budovy cukrovaru – dominanta cukrovaru filtrační věž (devět podlaží) a hala s mansardovou střechou, které doplňují zachovávaný komín.

Veřejné prostranství:
hlavním veřejným prostranstvím je velké náměstí u pěší cesty mezi lávkou (zakončenou vyhlídkou) přes novou Komořanskou a Vltavou s komínem jako dominantou. Náměstí výškově klesá a směrem k Vltavě přibývá zeleně. Součástí náměstí je zastřešený prostor ve tvaru bývalé haly s mansardovou střechou pro akce, bruslení, letní kino a podobně.

Obchody a služby jsou převážně na náměstí, menší část pak podél nové Komořanské ulice.

vizualizace Chybik Krystof

vizualizace Chybik Krystof

VARIANTA 1


vizu

vizualizace Chybik Krystof

VARIANTA 2


vizualizace Chybik Krystof

vizualizace Chybik Krystof

Vizualizace


Všechny uvedené informace a vizualizace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter.

Sdílet stránku: