LOXIA a.s.

Charakter zástavby: zástavba sestává ze čtyř až osmipodlažních bodových domů. Hlavní myšlenkou návrhu je veřejný lineární park s vodními s jezírky evokujícími řeku. Pro hlukové odclonění je navrženo propojení bodových domů podél Komořanské ulice do souvislé linie zástavby bariérovým domem.

Návrh nebyl vybrán pro pokračování zejména proto, že bodové domy (ač jsou ekonomicky nejvýhodnější) neodpovídají struktuře zástavby Modřan. Dalšími důvody bylo zavedení automobilové dopravy až téměř k Vltavě, a hlavní veřejné prostranství oddělené od okolí ze všech stran vozovkou.

vizualizace Loxia

vizualizace Chybik Krystof

Všechny uvedené informace a vizualizace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter.

Sdílet stránku: