Alternativní úpravy ulice Komořanská

V souvislosti s aktuálním vývojem projektu Modřanský cukrovar proběhly loni v prosinci a letos v lednu schůzky pracovní skupiny. Jejich hlavním tématem byla doprava.

Současná dopravní situace na křižovatce ulic Generála Šišky a Komořanská je již nyní naprosto neudržitelná a má negativní dopad na obyvatele Modřan i Komořan. Její zkapacitnění je jednou z priorit Městské části Praha 12.

S ohledem na nepostupující vývoj projektu Nová Komořanská, která měla tyto problémy řešit, a s vědomím, že nejde zhoršovat už nyní špatnou dopravní situaci, jsme připravili v dialogu s městskou částí alternativní řešení úprav ulice Komořanská. Je koncipováno jako dočasné do doby realizace Nové Komořanské, a to na pozemcích města a Skanska Reality. Zahrnuje rozšíření křižovatek Generála Šišky a K Vystrkovu o odbočovací pruhy s doplněním světelné signalizace, rozšíření stávajících chodníků a vybudování nových a úpravu autobusových zastávek. V současné době je na toto řešení zpracovaná dopravní studie, kterou projednáváme s příslušnými úřady, včetně Městské části Praha 12. Záměrem dočasného řešení je, aby i po připojení plánované zástavby v Modřanech a Komořanech byla průjezdnost pro automobily i autobusy lepší a chodci mohli Komořanskou přecházet snáz a bezpečněji než nyní.

Alternativní úpravy - Komořanská

Modřany - participační setkání


V září 2016 proběhlo první veřejné plánovací setkání, na němž občané přicházeli s podněty pro návrh urbanisticko-architektonické studie. Na setkání navázal sociologický výzkum s 511 respondenty, který ukázal, že i ostatní okolní obyvatelé vidí většinu věcí obdobně jako účastníci setkání.

Výstupy ze setkání a výzkumu naleznete níže:

25.dubna 2017 se uskutečnilo setkání, kde zástupci veřejnosti připomínkovali pracovní návrhy od dvou ateliérů: Chybik+Kristof Architects & Urban Designers a Kuba & Pilař architekti.

Na úvod setkání vybrané architektonické ateliéry představily podrobně řešení dvou pracovních variant a reagovaly na dotazy veřejnosti. Na základě všech podnětů budou mít architekti za úkol vytvořit finální návrh studie.

Na plánovacím setkání byly diskutovány podrobně konkrétní pozitiva a negativa jednotlivých variant jako zpětná vazba k práci architektů na koncepčním řešení lokality a dvě dílčí témata týkající se veřejných prostranství a urbanistické koncepce. Smyslem setkání totiž nebylo vybrat jednu z variant, ale velmi podrobně varianty zhodnotit a popsat. Dle zpětné vazby od veřejnosti, od městské části, od Skanska Reality a od Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy architekti upraví své návrhy a každý atelier vytvoří jeden finální návrh, který odevzdá.

Modrany participacni setkani

Modrany participacni setkani

Modrany participacni setkani

Modrany participacni setkani

Modrany participacni setkani

Modrany participacni setkani

Modrany participacni setkani

Modrany participacni setkani

Modrany participacni setkani

Modrany participacni setkani

Modrany participacni setkani

Modrany participacni setkani

Kontaktujte nás:

Máte zajímavý tip nebo podnět, který by z Vašeho pohledu mohl obohatit proces plánování?

Napište nám: DobrySoused@skanska.cz

Sdílet stránku: