Parkové muzeum v Modřanech

Pokud máte čas a náladu, vydejte se na neobvyklou procházku do historie, na které se dozvíte vše o Modřanech. Cesta povede dobou bronzovou, přes keltské období až po moderní historii této romantické pražské čtvrti. Připraveni? Vítejte v Parkovém muzeu!

Oficiální zahájení a předání parku

Dne 14. června 2018 jsme ve vnitrobloku bytového komplexu U cukrovaru – Rarach, mezi ulicemi Rorýsova a Fikerova oficiálně zahájili a předali park zástupcům Městské části Prahy 12.

Přijďte nasát atmosféru Modřan, kde se dozvíte o vzniku Parkového muzea či zajímavosti z historie či architektury Starých Modřan. Možná cestou potkáte Josephine Baker nebo pod stoletým dubem zaslechnete zvuk projíždějícího vlaku.

Říká se, že abychom mohli pochopit současnost, musíme znát minulost. O místech, se kterými je spojen náš život, to platí dvojnásob.

Hübnerka, Elča a Rarach... tato rozverná a tak trochu archaicky znějící jména mají s historií Modřan společného víc, než by se na první dojem mohlo zdát. Jsou to totiž názvy slavných cukrovarnických výrobků, které vyráběly šikovné ruce cukrářů v místním cukrovaru.  A právě na jeho místě v letech 2013 až 2017 vybudovala skandinávská společnost Skanska bytový projekt, jehož jednotlivé domy po zmíněných delikatesách pojmenovala. Nový bytový komplex U cukrovaru se díky tomu přirozeně začlenil do původní zástavby a prostoupil jej místní genius loci.

Relaxujte na místě s tou správnou atmosférou

Co ale s nevyužitým prostranstvím v blízkosti nového bytového komplexu? Skanska se, jako každý správný soused, zeptala místních obyvatel, k čemu by si toto místo přáli využívat. A tak se za podpory Městské části zrodilo Parkové muzeum Staré Modřany – veřejný prostor, kde doslova každý „Modřaňák“ nyní může aktivně trávit volný čas. Možností má přitom nespočet. V areálu nechybí dětská hřiště, veřejná knihovnička, občanské záhony, plácek pro míčové sporty, divadelní scéna, taneční parket, místo pro piknik, ale najdou se zde i klidná místa pro posezení a rozjímání.

Parkove muzeum

Parkove muzeum

Pokud park navštívíte poprvé, určitě vás zaujme poměrně neobvyklý prvek v podobě tzv. atmosfér. Jedná se o 18 výtvarných realizací, populárně naučným způsobem přibližujících stejný počet momentů z historie Modřan a blízkého okolí. Během nekolika minut díky nim poznáte modřanskou lokalitu ze zcela nové stránky. Vrátíte se do doby bronzové i do časů, kdy zde žili Keltové. Ocitnete se v raně středověké osadě z období vlády Fridricha Barbarosy, nebo v době, kdy pruské oddíly obléhaly Prahu. Dozvíte se o překotné industrializaci Modřan ve 2. polovině 19. století a dost možná vás překvapí nové informace o místním přírodním bohatství.

Parkove muzeum Modrany

Zrealizovaná část Parkového muzea před bytovými domy Elča Emča.

Sdílet stránku: