Mezi nové trendy současnosti patří hospodaření s dešťovými vodami a jejich využití v zastavěných územích.

Největší množství vod se zachytí na střechách a na zpevněných plochách kolem bytových domů, a k jejich akumulaci využíváme podzemní nádrže. Ze střechy jsou dešťové vody odváděny okapem přes lapače splavenin, na přítoku do jímky na dešťovou vodu je osazen účinný filtr. Přítokové potrubí musí být osazeno tak, aby nedocházelo k víření vody a usazenin na dně jímky, každá jímka má bezpečnostní přepad, kterým odtéká voda z jímky při jejím naplnění dále do kanalizace nebo vsakovací jámy na pozemku.

Víte, že...?

  1. Dešťová voda je chudá na soli, proto nedochází k zasolování půdy.

    Navíc neobsahuje chlor. Existují dokonce rostliny, které jinou než dešťovou vodu nesnášejí, např. kanadské borůvky.

  2. Zaléváním dešťovou vodou se rostliny zároveň hnojí dusíkem.

Sdílet stránku: