Strop z 18. století

Součástí jednoho z bytů Hendlova dvora je unikátní strop, který byl objeven u bouracích pracích a rekonstrukci historické budovy.

Malovaný strop byl v minulosti ze spodní strany přebedněn prkny a pohled odmítnut.  Rekonstrukce byla náročná a probíhala v Praze a Kutné Hoře. Po objevení stropu bylo nutné stanovit rámcový návrh na restaurování, který schvaluje NPÚ. Poté následovalo základní očištění rubové strany od hrubých nečistot, dokumentace stavu, očíslování jednotlivých prvků a zanesení do půdorysného plánku, snesení stropu, další čištění a základní fixace, zabalení, převoz do ateliéru, čištění a fixace polychromie, sanace dřeva, zpevnění narušené dřevní hmoty napouštěním, výměna  a doplnění poškozených částí, výroba nových částí, retuše původních maleb, zhotovení kopií maleb, další fixace, přípravy pro zavěšení stropu, samotné zavěšení a závěrečné retuše. Pod každým bodem se skrývalo mnoho hodin práce, zručnosti a trpělivosti.

Základní data:

  • Dřevo stropu datoval Ing. Kyncl dendrochronologickou metodou.
  • Smrky na trámy stropu byly káceny přibližně v letech 1745- 1747, jedle na zákopovou desku 1740- 1741.
  • Strop byl vyroben brzy po roce 1750 včetně výzdoby.
  • Chátral min. 40 let
  • Doba restaurování trvala zhruba 10 měsíců.
  • Plocha stropu má rozměry 6,5 x 5,3 m2.


PhDr. Daniela Ebel  - restauratér a soudní znalec v oboru kultura, odvětví výtvarné, se specializací restaurování.

V Praze se podílel např. na restaurování Galerie Mánes či interiéru ve Šporkovském paláci v Hybernské ulici. Restauroval také mobiliář Filosofického sálu ve Strahovské knihovně nebo na barokní vyřezávané lavici v Luži.

foto strop 0297

foto strop 0462

Úkolem restaurátorů bylo nejen konsolidovat stav dřevní hmoty, ale rekonstruovat  chybějících částí stropu tak, aby organicky navazovaly na původní části stropu. Jednalo se především o rekonstrukci maleb, kterou provedla malířka a sochařka Vendula Hrachovcová. Na trámech tak byly obnoveny různé motivy, od květinových vzorů, po žánrové obrázky ze života.

foto strop 0446

foto strop 0468

foto strop 0446

foto strop 8547

foto strop 8542

foto strop 0272

foto strop 0284

foto strop 0290

foto strop 0291

foto strop 0292

foto strop 0300

foto strop 9654

foto strop 9658

Sdílet stránku: