Systém pro hospodaření se šedou vodou

Přečištěná voda z koupelen (konkrétně z umyvadel, van a sprch) je znovu využívána pro splachování toalet. Pokud šedé vody z uvedených zdrojů nestačí, systém je doplní zachycenou dešťovou či pitnou vodou. V projektu Botanica K, kde jsme systém instalovali, ušetřili obyvatelé 26 % spotřeby pitné vody. 

S instalací systému hospodaření s šedými vodami počítáme také v projektu Čertův vršek.

Víte, že...?

Průměrný Pražan denně prosplachuje v domácnosti 25 litrů pitné vody, což je 9 125 litrů ročně, tedy podobné množství jako spotřebujete při 91 koupelích ve vaně.

Pokud by se všichni noví majitelé bytů v projektu Botanica K chovali jako průměrný Pražan, mohli by každý den uspořit přibližně 3 820 litrů pitné vody.

Ročně toto množství představuje neuvěřitelných 13 961 až po okraj napuštěných van. To je takové množství pitné vody, které by poskytlo každodenní relaxaci jednomu člověku po dobu 38 let, 3 měsíců a 1 dne.

Systém recyklace šedé vody na Botanice