Workshop pro studenty a mladé kreativce

Studenti vysokých škol soutěžili o nejlepší návrh veřejného prostoru čtvrti Emila Kolbena.

Studenty vysokých škol jsme zapojili do plánování veřejného prostoru v jednom ze svých projektů -  ve čtvrti Emila Kolbena, jehož několika etapovou výstavbou zahájí počátkem roku 2018.

Studenti architektury, zahradní a krajinné architektury, průmyslového designu a dalších oborů strávili listopadový víkend zamýšlením se nad budoucí podobou veřejného prostoru plánované rezidenční čtvrti Emila Kolbena v pražských Vysočanech. Cílem třídenního workshopu bylo navrhnout předem definované prvky, které se v tomto projektu v různých podobách objeví, a jejichž společným jmenovatelem bude osobnost Emila Kolbena, jednoho z nejvýznamnějších českých podnikatelů a inovátorů 20. století a zakladatele továrny Kolben a spol.

 

workshop students 2

Interdisciplinární víkendový workshop

Šest týmů, v nichž se potkali studenti z různých oborů, pracovalo na přípravě svých návrhů  v prostorách Pragovky,  která bezprostředně sousedí s pozemky budoucí čtvrti. Během víkendu se účastníci workshopu seznámili s areálem původních kolbenových závodů, konzultovali své návrhy s odborníky z oddělení vývoje projektů  vlastníka areálu, společnosti Skanska, a při metodickém semináři na téma Industriální prostory a projektová identita živě diskutovali se spolupracující krajinářskou architektkou Jitkou Trevisan z ateliéru Trevisan. Výsledné návrhy víkendového snažení pak studenti prezentovali odborné komisi v sídle společnosti Skanska, která také určila vítězný tým.  Ten si kromě motivační ceny v hodnotě 15 000 Kč odnesl příslib další spolupráce na navrženém řešení.

 „Se studenty jsme spolupracovali už na jiných projektech, tentokrát jsme se ale poprvé na náš projekt dívali očima projektové identity. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak odlišně k tématu jednotlivé skupiny přistupovaly, a jaká řešení nakonec prezentovaly. Potěšila nás kvalita zpracovaných návrhů a jejich invence. Těší nás i to, že studenti sami hodnotili workshop jako přínosný především proto, že si mohli vyzkoušet. práci na reálném projektu a mezioborově, tedy se studenty oborů, s nimiž na školách běžně do styku nepřijdou“,  uvedl projektový manažer čtvrti Emila Kolbena Martin Horálek.

Výsledné návrhy se veřejnosti představí během jarní výstavy, na které Skanska zveřejní i další práce, jež vznikly ve spolupráci s vysokoškoláky.

Ještě jednou díky za workshop, který mne moc bavil, všechno co jsem očekávala se splnilo, sice jsme nevyhráli, ale to už se stává.“ – Vendulka Nesvadbová, studentka Zahradní a krajinné architektury, České zemědělské univerzity.

Fotogalerie z workshopu >

Organizace workshopu:

Termín: 10. – 12.11. 2017, Pragovka, Praha 9, Kolbenova
Účastníci: Multidisciplinární týmy po 3-5 účastnících
Výhra: Výherní skupina získá částku v hodnotě 15 000 Kč

10. 11. pátek, 15:30

 • obhlídka řešeného území
 • představení projektu a zadání
 • vytvoření pracovních skupin
 • úvodní přednáška

11.11. sobota, 10:00 - 11:30

 • přednáška (téma bude upřesněno) a konzultace se zahradní architektkou

12.11. neděle, 10:00 – 12:00 

 • průběžná konzultace s developerem projektu

12.11. neděle, 00:00

 • ukončení projektové části, odevzdání prezentace a posteru elektronickou formou


13.11. pondělí, 14:00

 • prezentace svého plánu odborné komisi

13.11. pondělí, 17:00

 • vyhlášení vítězné skupiny odbornou komisí

 Odborná porota

Interní:

Ing. arch. Juraj Murín – ředitel oddělení Vývoje projektů (předseda komise)
Ing. Martin Horálek – vedoucí projektu Čtvrt Emila Kolbena
Mgr. Renata Vildomcová – vedoucí oddělení Marketingu a komunikace
Ing. Jan Hruška – Design manažer

Externí: 
Ing. arch. Monika Čížková
Michal Zachariáš, Atelijeur Půda
Pavel Curych, Atelijeur Půda

PROJEKTOVÁ IDENTITA


Čtvrť Emila Kolbena je moderní rezidenční areál, v němž se citlivě odráží industriální charakter zaniklého areálu ČKD.

Rezidenty i návštěvníky zaujme i pobaví celkový koncept areálu, kde významnou roli hrají prvky více či méně výrazně odkazující na zajímavou historii éry Emila Kolbena.
    
Čtvrť Emila Kolbena není skanzen, ale pulzující část Vysočan, plně vybavená novými hi-tech řešeními, nabízející příležitosti k společenskému, sportovnímu i kulturnímu vyžití a k odpočinku.

Jsou zde patrná klíčová témata společnosti Skanska – tedy rozvoj a inovace, udržitelné bydlení, do detailu promyšlené půdorysy a kvalitní landscaping určený modernímu člověku – v paralele na život a práci Emila Kolbena.

Save

Save

Co tím myslíme?


battersea power station

hodiny

svetla

svetla interier

beton outdoor lezato

ŘEŠENÉ PRVKY


 • Identita = atmosféra místa, rozpoznatelnost
 • Veškeré prvky ve veřejném prostoru – budou respektovat identitu
 • Mobiliář (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola…)
 • Osvětlení
 • Drobné stavby
 • Charaktery zeleně, vegetace
 • Nápady na podporu biodiverzity
 • Vodní prvky
 • Práce s dešťovou vodou
 • Umělecká díla či vstupy
 • Prvky pro hry, sport a rekreaci (včetně prostoru hřiště ve fázi 1)
 • Orientační systém a grafické značení
 • Smart solutions

 

Sdílet stránku: